Aktivity

Správa zo školenia „Interaktívne pero v praxi“ - 14.06.2013

Názov projektu: Brána poznania otvorená, ITMS kód: 26110130425 Názov školenia:   3.5.2. Školenie pedagogických zamestnancov na t& [...]

Správa zo školenia - 14.2. - 15.2. 2013

V dňoch  14.02.2013 a 15.02.2013 sa konalo školenie pedagogických zamestnancov v rámci projektu “Brána poznania otvorená“ , Kód projektu: 2 [...]

Správa zo školenia - 24.11.2012

V dňoch  23.11.2012 a 24.11.2012 sa konalo školenie pedagogických zamestnancov v rámci projektu “Brána poznania otvorená“ , Kód projektu: 2 [...]