Výstupy

 

Výsledky projektu – september 2013

  • Ukončená práca na príprave interaktívnych cvičení, spracované DVD, učitelia majú pre žiakov k dispozícii na utvrdenie učiva v jednotlivých predmetoch so zameraním na čítanie s porozumením:
  • 12 interaktívnych cvičení z anglického jazyka,
  • po 4 interaktívne cvičenia z nemeckého a ruského jazyka,
  • 10 interaktívnych cvičení na čitateľskú gramotnosť v ročníkoch 1.- 4.,
  • 10 interaktívnych cvičení z informatiky,
  • 10 interaktívnych cvičení zo slovenského jazyka,
  • 10 interaktívnych cvičení z biológie,
  • 10 interaktívnych cvičení z fyziky
  • Vo finálnej fáze prípravy je zbierka gradovaných úloh z matematiky, dokončujú sa práce na pracovných listoch z predmetov: anglický jazyk, matematika, slovenský jazyk, ruský jazyk, nemecký jazyk, biológia, prírodoveda, vlastiveda, fyzika, informatika.
  • Pracuje sa na príprave štvorjazyčného slovníka pre žiakov, v ktorom si žiaci nájdu najčastejšie využívanú slovnú zásobu v jazyku slovenskom, ruskom, nemeckom a anglickom.

Zakúpená literatúra v rámci projektu.
Doplnenie titulov do školskej knižnice:

Slovensko-anglický frazeologický slovník - 10 ks
Synonimický slovník slovenčiny - 20 ks
Krátky slovník slovenského  jazyka - 20 ks
Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax- 20 ks
Školský slovník cudzích slov - 10 ks
Biológia - Človek - 2 ks
Univerzum  A-Ž - 5 ks
Slovensko A - Ž - 2 ks
Príroda - 2 ks
Veda - 2 ks
Zem - 2 ks
Ľudské telo - detská encyklopédia - 1 ks
Detská encyklopédia Zvieratá - 1 ks
Otázky a odpovede - Vynálezy - 1 ks
Záhady a zázraky prírody aj na internete - 2 ks
Záhady a zázraky vedy aj na internete - 2 ks
Encyklopédia vesmíru - 2 ks
Encyklopédia živej prírody - 2 ks
Zvieratá na cestách - 1 ks
Atlas zvierat - 1 ks
Od kamennej doby k vesmírnemu veku - 2 ks
Malá encyklopédia prírody - 4 ks
Dejiny sveta - 2 ks
Výlety po Slovensku s deťmi i bez nich - 2 ks
500 zaujímavosti, ktoré by ste mali vedieť o zvieratkách - 2 ks
Encyklopédia zvierat - 1 ks