Ľudské zdroje

Odborní zamestnanci:

1. Mgr. Monika Mižáková
2. Mgr. Anna Demská
3. Mgr. Katarína Čornejová
4. Mgr. Ingrid Štefanisková
5. Mgr. Eva Puchírová
6. Mgr. Ivana Porvazníková
7. Mgr. Miriam Činčárová
8. PaedDr. Gabriela Andrišová
9. PhDr. Anna Kaputová
10. Mgr. Miroslava Danková
11. Mgr. Lýdia Kyselová
12. Mgr. Daniela Drotárová
13. Mgr. Ladislav Mika
14. Mgr. Jana Sýkorová
15. Mgr. Katarína Karasová
16. PaedDr. Ernestína Nemjová
17. Mgr. Zuzana Tongeľová
18. Mgr. Renáta Perunková
19. Mgr. Lenka Paľová
20. Mgr. Jana Gombitová

- sú špičkovými odborníkmi s bohatou pedagogickou praxou
- boli vybratí riaditeľkou školy na základe kritéria odbornosti, IKT zručností a ochoty aktívne participovať na projekte