Aktivity

Správa zo školenia - 24.11.2012

V dňoch  23.11.2012 a 24.11.2012 sa konalo školenie pedagogických zamestnancov v rámci projektu “Brána poznania otvorená“ , Kód projektu: 26110130425 Číslo zmluvy:  070/2012/1.1/0PV, položka v rozpočte 3.5.5 – Inovatívne stratégie vyučovania a učenia sa – metakognitívne stratégie . Školenie prebiehalo od 13:00 hod. do 21:00 hod.  dňa 23.11.2012  a od 08:00 hod. do 18:00 hod. dňa 24.11.2012 vo Vojenskej zotavovni na Zemplínskej Šírave.

Počet frekventantov:  20
Počet školiteľov:   2   Mgr. Dagmar Čtvrtničková
                                      Mgr. Tatiana Alexovičová

Program: 
Školenie prebiehalo formou zážitkových tréningov, na ktorých si pedagógovia vyskúšali tvorbu úloh pri čítaní s porozumením, pracovali s textom zostaveným na rôzne témy. Riešili úlohy na všetkých 5 stupňov obtiažnosti: 
1. Získavanie informácii
2. Utváranie širšieho porozumenia
3. Rozvinutie interpretácie
4. Uvažovanie o obsahu textu a jeho hodnotenie
5. Uvažovanie o forme textu a jeho hodnotenie

Sledovali a diskutovali k trom pripraveným prezentáciám na tému:
- Čitateľská gramotnosť
- Etapy a procesy čitateľskej gramotnosti
- Metakognícia

Každý účastník školenia dostal k dispozícii na ďalšie využívanie prezentácie a tiež písomné materiály s úlohami na zlepšovanie čitateľskej gramotnosti u žiakov. V závere  frekventanti prebrali z rúk školiteľov certifikát o absolvovaní školenia.

 

Zapísala                                                                                                          Mgr. Valéria Kocúrová

 

<< Návrat na predchádzajúcu stránku