Aktivity

Správa zo školenia „Interaktívne pero v praxi“ - 14.06.2013

Názov projektu: Brána poznania otvorená, ITMS kód: 26110130425

Názov školenia:   3.5.2. Školenie pedagogických zamestnancov na tému
„Interaktívne pero v praxi“

Miesto: Hotel Glamour, Zemplínska šírava – stredisko Kamenec
Organizátor školenia: MarDur s.r.o., Klemensova 15, 811 09 Bratislava
Názov lektora: Martin Pechovský
Dátum: 14.06.2013, čas: od 13:00 – 20:00

Priebeh a obsah školenia:
Školenie učiteľov k interaktívnemu peru a učebnici bolo zamerané na osvojenie si možností využitia interaktívnych pier a učebnice vo vyučovacom procese.
Na začiatku školenia lektor predstavil interaktívne pero, jeho doplnky a funkcie, ako zapnutie/vypnutie, čítaciu funkciu pera pomocou vstavaného reproduktora, nahrávanie a kontrolovanie výslovnosti, kontrola hlasitosti a ďalšie rozšírené možnosti zariadenia. Všetci účastníci si interaktívne pero a jeho súčasti vyskúšali. Školenie pokračovalo predvádzaním spomínaných funkcií, čítaním z ukážkovej učebnice pomocou vstavaného reproduktora, spôsob akým pero komunikuje so žiakom, nahrávaním a kontrolou výslovnosti pri cudzích jazykoch. Účastníci urobili skúšobné nahrávky a previedli kontrolu výslovnosti.
Po malej prestávke školenie pokračovalo predvádzaním funkcie hlasovania alebo testovania študentov. Účastníci pomocou interaktívneho pera a odpoveďových hárkov prevádzali testovanie ako simulácia testovania priamo na vyučovaní.
V závere školenia si každý účastník vyskúšal ešte raz všetky funkcie interaktívneho pera a školenie bolo ukončené priestorom pre položenie otázok lektorovi.

<< Návrat na predchádzajúcu stránku